sedbit

Servicii

Traducere

Preţuri:
20–50 lei/pagină
Detalii

Limbi de lucru

Limbile în/din care lucrez sunt maghiara, româna, franceza şi engleza. Limba maghiară este limba mea maternă, iar limba română o vorbesc la nivel de limbă maternă, fiind limba mediului în care trăiesc, şi limba pe care o folosesc în comunicarea de zi cu zi, de aceea traduc în aceste două limbi. Sensuri de traducere:

 • Maghiară > Română
 • Română > Maghiară
 • Engleză > Maghiară
 • Engleză > Română
 • Franceză > Maghiară
 • Franceză > Română

Domenii de specialitate

Execut traduceri în următoarele domenii de specialitate:

Traduceri de specialitate

 • Documente juridice: legi, ordonanţe guvernamentale, hotărâri, decizii, acte normative comunitare; citaţii, sentinţe, documente eliberate de poliţie, tribunal, procuratură şi alte autorităţi; diferite contracte: de vânzare-cumpărare, de închiriere, de asigurare, de lucrări etc.; extrase de carte funciară;
 • Documente economice, comerciale, financiare: contracte comerciale şi anexe, dosare de privatizare, dosare de asigurare, oferte de preţuri, descrieri-prezentări produse; acte constitutive, certificate constatatoare, raporturi de audit, bilanţuri şi situaţii financiare, certificate fiscale, planuri de afaceri, strategii de dezvoltare, cereri de oferte, oferte, dosare de licitaţie, materiale promoţionale, politici şi proceduri bancare, garanţii bancare, scrisori de bonitate.
 • Documente tehnice şi industriale (industria de maşini, utilaje, construcţii, transport): manuale de utilizare, montare, întreţinere; jurnale de exploatare şi întreţinere, caiete de sarcini, procedee de proiectare şi fabricare; materiale de protecţia muncii; certificate de calitate şi certificate de conformitate.
 • Turism, servicii de agrement, hoteluri şi restaurante: documente cu caracter turistic şi hotelier: prospecte, prezentări, materiale promoţionale; site-uri web specifice, oferte promoţionale; diferite materiale ale agenţiilor de turism; oferte ale lanţurilor hoteliere, meniuri restaurante, descrieri gastronomice.

Traduceri notariale*

La cerere Vă pot oferi traducerea autorizată cu legalizare notarială a documentelor.

 • Documente personale: certificat de căsătorie, certificat de naştere, acte de adopţie, buletin/carte de identitate, carte de domiciliu, paşaport, permis de conducere, carte de muncă, cazier etc.
 • Documente ale maşinii: certificat de înmatriculare, cartea maşinii.
 • Acte de studiu: diplome, certificate, adeverinţe, foi matricole, planuri de învăţământ.
 • Altele: documente economice, juridice; permise de portarmă, procese-verbale etc.

* doar în corespondenţa maghiară <> română

Preţuri:
100 lei/ora.
Detalii

Interpretare*

Asigur interpretare autorizată, precum şi vizarea în calitate de traducător autorizat a actelor oficiale în faţa notarului public, a avocatului, la Registrul Comerţului - în Cluj-Napoca şi judeţul Cluj.

* doar în corespondenţa maghiară <> română

Preţuri:
40-70% din preţul traducerii.
Detalii

Colaţionare

Serviciile de colaţionare se referă la revizia traducerii deja efectuate şi confruntarea cu originalul - doar în cazul în care calitatea traducerii permite acest lucru. Dacă traducerea nu este acceptabilă, după consultarea clientului propun retraducerea documentului respectiv.

Preţuri:
50% din preţurile de traducere.
Detalii

Corectură

Ofer servicii de corectură în limba maghiară pentru următoarele documente: beletristică, manuale, cărţi de specialitate, materiale promoţionale. Corectura poate fi efectuată şi pe suport electronic (calculator), dar tocmai pentru a evita eventualele greşeli datorate editări textelor se recomandă corectura pe suport clasic, pe hârtie, în 2 etape.(Prima corectură: se face pe hârtie, se introduc modificările în formatul electronic, apoi se listează documentul pentru a doua etapă de corectare, unde pot fi corectate greşelile care nu au fost observate în prima etapă sau care au apărut în urma unor modificări după prima etapă de corectură.)

Alte servicii

Tehnoredactare materiale promoţionale, publicaţii, reviste, cărţi (DTP).

Vă rog să mă contactaţi pentru o ofertă de preţ personalizată!